УРОК 9 – LECIONO 9

Adhera poliestera filmo

Oni povas legi en revuoj, ke firmao "3M" produktas diafanan poliesteran filmon "Y 3523", kiu konservas altajn adherajn kvalitojn ĉe malalta temperaturo kaj estas destinata por gluado de skatoloj kun nutraĵoj, konservendaj [3] en malvarmigiloj. La filmo estas produktata en ruloj, 38 aŭ [1] 50 milimetrojn larĝaj kaj 55 metrojn longaj.

La adhera filmo "Y 8951" posedas plialtigitan fortikecon dank' al [2] armado per vitraj fibroj. Ĝi estas rezista al malvarmo kaj humideco, taŭgas por hermetikigo de papera aŭ [1] plasta taro kaj estas produktata en ruloj, 12 milimetrojn larĝaj kaj 50 metrojn longaj.

Комментарии – Komentoj

1. Союз – или, либо: aŭ unu, aŭ alia.

2. Предлог dank' al – благодаря: dank' al vi – благодаря вам.

3. Суффикс: -end- означает долженствование (esplorenda problemo – проблема, подлежащая исследованию, polurenda peco – деталь, подлежащая полировке).

Слова – Vortoj

Adhera – липкий, адгезионный, poliestero – полиэфир, legi – читать, konservi – хранить, сохранять, destini – предназначать, glui – клеить, skatolo – коробка, nutri – питать, rulo – сверток, рулон, larĝa – широкий, longa – длинный, долгий, posedi – обладать, владеть, danki – благодарить, armi – армировать, вооружать, vitro – стекло, taro – тара.

Не пора ли подумать о серьезном чтении – конечно, после того как вы закончите наш экспресс-курс? Подпишитесь на какой-нибудь журнал на эсперанто. Книги – в магазинах (хотя и не часто), в клубах и ассоциациях эсперантистов, в библиотеках (не забудьте о межбиблиотечном абонементе). Адреса будут даны в конце курса. Ĉu ne estas tempo ekpensi pri serioza legado – certe, post kiam vi finos nian ekspres-kurson? Abonu iun Esperanto-gazeton. Libroj estas troveblaj en librovendejoj (kvankam ne ofte), en kluboj kaj asocioj de esperantistoj, en bibliotekoj (ne forgesu pri interbiblioteka prunto). Kelkaj adresoj estos donitaj ĉe la fino de la kurso.
Читайте как можно больше, в том числе и художественную литературу на эсперанто. Пробуйте переводить в уме на эсперанто вывески, плакаты, заголовки статей в газетах. Не тратьте попусту время по дороге на работу и домой! Legu kiel eble pli multe, inkluzive beletran literaturon en Esperanto. Provu tradukadi mense en Esperanton reklamŝildojn, afiŝojn, titolojn de artikoloj en gazetoj. Ne perdu tempon dumvoje al la laborejo kaj hejmen!