УРОК 8 – LECIONO 8

Plasta tego de alta fortikeco

Tre [2] malmolan diafanan tegon por protekti surfacojn de pecoj el aluminio kaj el aliaj neferaj metaloj ellaboris firmao "Dow Corning" /Daŭ Korning/.

Inventemaj [4] firmaanoj [4] informas, ke la tego konsistas el silikona rezino, en kiu estas regule dispersitaj plej [1] malgrandaj homogenaj partikloj de silicia duoksido. Ĝi surmetiĝas [3] kaj solidiĝas same facile, kiel plejparto [1] da simplaj organikaj tegoj, kaj garantias ne malpli bonan protekton ol anodado.

Post solidiĝo de tia tego kun uzo de varmigo, estiĝas maldika diafana malmola filmo, kiu bone rezistas al daŭra efiko de korodaj, abraziaj, termikaj kaj veteraj faktoroj kaj de tiaj kemiaj substancoj, kiel alkoholo kaj aromaj kombinoj.

Комментарии – Komentoj

1. Превосходная степень прилагательных и наречий образуется с помощью слова plej – самый: plej bona – лучший, самый хороший, plej bone – лучше всего.

2. Частица tre – очень: tre bona.

3. Предлог sur – на: sur la ŝtono; suriri – взойти, surglacia – находящийся на льду.

4. Суффиксы: -em- означает склонность к чему-либо (komprenema – понятливый, helpema – отзывчивый, laborema – трудолюбивый); -an- означает "житель, член, последователь" (asociano – член ассоциации, usonano – американец, kongresano – участник конгресса).

Слова – Vortoj

Plasto – пластмасса, tegi – покрывать, облицовывать, fortika – прочный, mola – мягкий, diafana – прозрачный, protekti – предохранять, защищать, surfaco – поверхность, peco – деталь, кусок, fero – железо (neferaj metaloj – цветные металлы), silikono – силикон, rezino – смола, regula – регулярный, равномерный dispersi – рассеивать, диспергировать, homogena – однородный, partiklo – частица, silicio – кремний, meti – класть, solida – твердый (нежидкий), garantii – обеспечивать, гарантировать, anodo – анод, dika – толстый, filmo – пленка, фильм, rezisti – сопротивляться, daŭri – продолжаться, длиться, korodi – корродировать , abrazia – абразивный, vetero – погода, substanco – вещество.

В нашем экспресс-курсе вы встретили 360 корневых слов. Все ли эти слова вы запомнили? Проверьте себя по вашему словарику, и пусть вас не смущает, если некоторые не удержались пока в памяти. Однако очень важно знать все служебные слова: предлоги, союзы, наречия, частицы, местоимения, числительные, а также окончания, суффиксы и приставки; эти элементы повторяются очень часто и составляют каркас языка. En nia ekspres-kurso vi renkontis 360 radikajn vortojn. Ĉu vi memorfiksis ĉiujn tiujn vortojn? Kontrolu vin laŭ via vortareto, kaj ne konfuzu vin tio, se iuj vortoj ĝis nun ne fiksiĝis en via memoro. Tamen estas tre grave scii ĉiujn helpajn vortojn: prepoziciojn, konjunkciojn, adverbojn, partiklojn, pronomojn, numeralojn, kaj ankaŭ finaĵojn, sufiksojn kaj prefiksojn; tiuj elementoj ripetiĝas tre ofte kaj konsistigas la skeleton de la lingvo.
Поздравляю вас: половина уроков пройдена. Теоретический материал на исходе. Mi gratulas vin: duono el la lecionoj jam estas trastudita. La teoria materialo estas ĉe la fino.