Mia biblioteketo de marksismo

Ĉi tie mi publikigas verkojn de klasikuloj de marksismo, tradukitajn en Esperanton, prenitajn el diversaj fontoj, interalie tradukitajn de mi mem. Ĉiujn verkojn en tiu ĉi biblioteketo 1) mi legis (aŭ eĉ tradukis) mem, 2) mi opinias gravaj por studo de marksismo, 3) ties tekstojn mi aranĝis tiel, ke ili estu oportune legeblaj tiel por legado de sur komputila ekrano, kiel por printado sur papero.

Tiu ĉi biblioteketo estas esperanta «filio» de mia pli vasta ruslingva biblioteketo de marksismo. Ĝi estas dume tre malgranda, sed kompletigota.


Jurij Finkel


Titolo paĝoj elŝutu rus
Georgo Pleĥanov. Pri rolo de la persono en la historio [1898] (40 paĝoj) [44 Kb] [rus]
V. I. Lenin. Ŝtato kaj revolucio. La instruo de la marksismo pri la ŝtato kaj taskoj de la proletaro en revolucio [1917] (152 paĝoj) [118 Kb] [rus]
V. I. Lenin. Karlo Markso (mallonga biografia skizo kun resumo de marksismo) [1915]   [rus]
V. I. Lenin. Imperiismo, kiel la plej alta stadio de kapitalismo (populara eseo) [1916]   [115 Kb] [rus]
V. I. Lenin. Artikoloj:
N. Buĥarin. Politika ekonomio de rentuloj. La teorio pri valoro kaj profito de la aŭstra skolo [1914–1919] (190 paĝoj) [191 Kb] [rus]
E. V. Iljenkov. Markso kaj la okcidenta mondo [1965]   [20 Kb]
M. Rjutin. Stalino kaj krizo de la proletara diktaturo [1932]   [126 Kb]
A. Zimin. Socialismo kaj novstalinismo [1977]   [109 Kb]