Jurij German

La afero, al kiu vi servas

Romano

(1957)

El la rusa tradukis Jurij Finkel


Enhavtabelo

Ĉapitro unua 
    Natursciencoj 
    La patro venis 
    Skeletoj ne vendiĝas 
    La homo ĉion povas 
Ĉapitro dua 
    Tifo 
    Geedzoj 
    Filino 
Ĉapitro tria 
    Fungoj 
    «Patroj kaj filoj» 
    Studento 
Ĉapitro kvara 
    Donacoj 
    Avo 
    Post la teatro 
Ĉapitro kvina 
    Polunin rakontas 
    Disputoj kaj diskordoj 
    «Kuras senbride la temp'...» 
Ĉapitro sesa 
    Divorco 
    Ni, ruĝaj batalantoj... 
    Maljunulo 
Ĉapitro sepa 
    Ambulanco 
    Profesoro Ĵovtjak mem 
    Ivano Demetrijeviĉ 
    Ni havas malsamajn vojojn 
    Mi — drinkas! 
Ĉapitro oka 
    Nokta konversacio 
    En la «Nigraravinan aeroplanon»! 
    Fiorituroj 
    Antrakso 
Ĉapitro naŭa 
    «Kolego» 
    Saluton, kara vivo! 
    En kio do estas feliĉo? 
Ĉapitro deka 
    Daĉjo kaj lia edzino 
    La patro pereis 
    Rigoristo kaj turmentanto 
    Mi laciĝis de vi 
Ĉapitro dekunua 
    Kantas trumpet'! 
    Iomaj ŝanĝoj 
    Mirinda vi estas popolo! 
Ĉapitro dekdua 
    Ĵuro 
    Al Zatiruĥi! 
    Adiaŭ, Banjo! 
    Vlaĉjo venis eksterlanden! 
Ĉapitro dektria 
    Vojo al Khara 
    Granda kuracisto 
    Malfacilas al la granda doktoro 
Ĉapitro dekkvara 
    Kiel fartas via brutaro? 
    Jen kiel, evidentiĝas, oni devas labori! 
    Denove sola 
Ĉapitro dekkvina 
    Sorĉisto 
    En kio do estas la senco de la vivo? 
    Nigra morto 
    La afero, al kiu vi servas 


Publikigita:
28-jan-2016
Lastaj ŝanĝoj:
18-feb-2017