La BILDOJ troveblas en:
bildoj.zip (3 Kb)

La PRETAJ HTML-DOSIEROJ troveblas en: 
mm_lat1.zip (272 Kb) -- en la Latina-1a;
mm_lat3.zip (272 Kb) -- en la Latina-3a;
mm_utf8.zip (277 Kb) -- en Unikodo (UTF-8).

La FONTOJ troveblas en
mm_fonto.zip (294 Kb);

La kontaktadresoj pri la instalo estas:
  yura#mv.ru (Yury Finkel)
  pok#el.nips.nsk.su (Sergei B. Pokrovsky)
Hosted by uCoz