Valentin Melnikov

Pentatoniko

Pentatoniko estas la plej antikva muzika gamo,
tradicia por multaj diversaj popoloj.
Ĝi konsistas el kvin tonoj: do, re, mi, sol, la.

Do

Mi kvindekjaras jam. Do tempas pesi
Atingojn de lí pasinta vivo-partí.
Ĉu faris mi sufiĉe por progresi?
Ĉu venis al kontento kaj bonfartí?
Laŭ iuj, en la viví nur mono rolas.
Sed mon-abundí ne gvidas al feliĉí:
Ju pli vi havas, des pli multe volas,
Kaj des pli vin timigas ruiniĝí.
Jen foje oni trafe etikedas:
Similas al peniso hom-stultecí:
Duono de lí homaro ĝin posedas,
Sed ĝin elmontri estas ja maldecí.
Kaj estas ĉefa riĉí, valora tre —
La saĝí. Mi tion diras re kaj re.

Re

Kaj tamen mankas plena harmonií.
Ja ŝajne — ripetiĝas historií:
Ordonas la ŝtatestroj blinde kredi,
Racií al religio devas cedi.
Makabra mezepokí reproksimiĝas,
Por civilizí neklaras la futurí.
Pensemí kaj saĝo tute malprestiĝas...
Ĉu venkos lumí racia, ĉu obskurí?..
Se estas jen ripeto — do probablas
Post mezepoko nova renesancí,
Al civilizo — por pluvivo ŝancí.
Scií estas forto! Venki ĝi kapablas
Eĉ kontraŭ la stultec-epidemií...
Do tamen restas la esperí en mi.

Mi

Jen tia estas mi maldelikata —
Ne cent dolaroj, ne por ĉies plaĉí.
Konstante mi per diro senkompata
Stultulon nomas ĝuste: stultulaĉí.
Malami eblas min — sed ne ignori.
Ne celas mi komplezi al filistrí,
Kaj ne klopodos mi por lia distrí:
Sen tio multas taskoj por labori.
Insultas min fiuloj, sed ja gravas
Nur opinio de saĝulí-kolegí.
Malmultas ni kontraŭ senpensa gregí,
Sed donas fortojn scio, ke ni pravas.
Neglektu klaĉojn de malica volí,
Se ŝajnas ke suferas mi en solí.

Sol

«Poeto sen popolí» — ĉiama sorto,
Por mi konscie elektita statí.
Do neglektindas ajna moka vorto
De certa «intelekt-majoritatí».
(Ne laŭ nivelí — laŭ nombro oni klasas:
Stultuloj en la mondo plej amasas!)
De lí saĝí antikva pravas la skrupulí:
Prefere sola, ol kun sentaŭgulí.
Jes, ne facilas indajn homojn trovi
Por amikeco kaj por vera amí,
Sed ili estas! Mi delonge jam
Feliĉas... En konvenaj lokoj do vi
Mem agu same — vi sukcesos ja,
Se saĝas. Nun, ĉu pli konkrete? La...

La

Kontentas mi. Serenas la humorí
Pro firma saĝo kaj feliĉí gefila
Kaj eta nepí. Agrablas rememorí
Pri intelekta ludí kun venko brila.
Inspiro kaj persisto — kaj laŭ plano
Por bono de publikí aperis jam
Traduko de plej fama versromano,
Kompleta historií de moskva tramí...
Gazeta intervjuí, parolí radia,
Prognozoj trafaj, indaj je atentí;
Kaj artikolo enciklopedia
Legeblos ankaŭ post duonjarcentí.
Ja tamen, por ne fanfaroni tro,
Mi ion faris por la mondo. Do...Hosted by uCoz